Past Concerts

[Event 12] Srimad Bhagavatham - A Bharathanatyam Dance Presentation

Srimad Bhagavatham

A Bharathanatyam Dance Presentation

Festival Special Appearance: Padma Bhushan CV Chandrasekhar

Choreography: Sangeeta Isvaran  
Lyrics: Lalgudi GJR Krishnan & Lalgudi Vijayalakshmi 
Nattuvangam: Hari Babu 

  
Vocals: DB Ashwin, Akshay Padmanabhan, Archana  & Aarathi
Violin: Sharadha Krishnan  
Flute:   B. Muthukumar     
Mridangam: Ramshankar Babu  
Dancers: Krithika Shurajit, Shruthipriya Ravi, Leya Oomen, V.Krupaa Lakshmi, Chithra Lakshumanan, Ratipriya Suresh, Kavya Muralidharan, Jyothsna Akilan, Manasvini Ramachandran, Sutikshna Veeravalli, Jwala Rejimon, Shobi Ruban, Shweta Prachande

** This event is free for 2017 Subscription and Subscription Plus patrons **

 

LOCATION MAP